Alcarta

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff brengt een nieuwe atlas uit genaamd Alcarta. De atlas is al gratis beschikbaar online op de website van de uitgeverij. In 2018 komt de atlas ook op papier beschikbaar. De kaarten in de atlas zijn zoveel mogelijk op dezelfde schaal gemaakt. Daarnaast staat er bij elke kaart een legenda zodat je niet meer hoeft te bladeren. Via de onlineversie kan je de kaarten openen in Google Earth waardoor de kaart zichtbaar wordt in de context van de wereld.

Bron: Alcarta, ThiemeMeulenhoff
https://alcarta.thiememeulenhoff.nl/

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star