CRAM

Met het programma CRAM maak je je eigen flashcard om te oefenen met de lesstof. Dit kan doormiddel van memoriseren, een zelftest of door het spelen van twee leuke games.  Het is niet alleen leuk maar ook erg leerzaam. Op deze pagina vind je verschillende sets met flashcards.

Arm & rijk:
Hoofdstuk 1

Europa:
Europese Unie

Klimaat en landschappen:
Start H2

Natuurgeweld:
Doorsnede van de aarde & onrustige aarde

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star