Flight simulator

Veel leerlingen kennen het programma Google Earth. Zo is het leuk om op te zoeken of je huis te zien is op Streetview. Met Google Earth kan je daarnaast het weer en foto’s van interessante verschijnselen bekijken. Wat veel mensen niet weten is dat je met Google Earth kunt vliegen.

In het menu van Google Earth staat een kopje “extra” waar de optie “vluchtsimulator openen” staat.  Als je de simulator geactiveerd hebt, kan je aan de slag. Je kunt met een joystick of met je muis en een toetsenbord vliegen. Met de onderstaande toetsen kan je de simulatie starten:
– Windows: druk op Ctrl + Alt + a
– Mac: druk op  + option + a

Hieronder staan de besturingsopties.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star