GeoGuessr

GeoGuessr is een leuke aardrijkskundige game om de wereld zichtbaar te maken. De game maakt gebruik van beelden van Google Earth waarbij je op een plaats op de wereld virtueel wordt gedropt. Het is aan jou om te bepalen waar je op aarde bent. Dit doe je door de omgeving te bestuderen en te kijken naar geografische factoren. Als je bepaald hebt waar je op aarde bent dan geef je op de wereldkaart aan waar je denkt dat je bent. De game laat gelijk zien of je het bij het juiste eind hebt en hoeveel kilometer je van het punt vandaan bent. Je kunt bepalen op welk schaalniveau je de game wilt spelen, bijvoorbeeld wereldwijd, Europese Unie of Nederland. Je kunt het individueel spelen maar je kunt ook een challenge aangaan met je vrienden.

Je kunt het spel online spelen door op de onderstaande link te klikken. Er is ook een app beschikbaar.

Geoguessr

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star