Google Earth

Met Google Earth kan je een virtuele reis maken over de wereld.  Er wordt gebruik gemaakt van satellietbeelden en foto’s. Met Streetview kan je beelden van plaatsen, straten en bezienswaardigheden bekijken. Het programma is als app beschikbaar  via de App Store en Google Play.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star