Kaart religies Europa

religie-europa

Op de bovenstaande kaart zie je de belangrijkste religies in de Europese landen. Je hoeft niet het verschil tussen de soorten christendom en Islam te kennen. Klik op de kaart om hem te vergroten.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star