Mother Earth game

Met de app mother earth kan je op een interactieve manier de ontwikkeling van de aarde beleven. Tijdens de game moet je puzzelen en uitzoeken wat je moet laten groeien. In een korte tijd ga je door de aardse geschiedenis heen. Het spel duurt ongeveer 10 minuten en is verkrijgbaar voor Android devices.

https://www.facebook.com/motherearthgame

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star