Opentopo

Op de website opentopo staan gedetailleerde kaarten van Nederland. De kaarten zijn gemaakt aan de hand van openbare data en zijn ontworpen door Jan-Willem van Aast. De kaarten worden vier keer per jaar geactualiseerd en zijn dus bruikbaar voor het aardrijkskunde onderwijs. De kaarten zijn handig voor leerlingen die onderzoek doen in hun eigen regio.

 

Bron: J.W. van Aalst, http://www.opentopo.nl

 

 

 

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star