Spotzi-atlas

Op de website spotzi-atlas.com kun je mooie kaarten op thema vinden om te gebruiken voor je werkstukken, maar je kunt ook een avondje rondspeuren. Deze tool biedt de mogelijkheid om kaarten te maken en aan te passen voor je werkstuk. De atlas maakt gebruik van verschillende bronnen waaronder de NASA. Er is ook een app beschikbaar via de App Store, Google Play en Windows Store.

De onderstaande voorbeelden geven het huidige weer en de gas- en olievoorraden op de wereld aan.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star