The true size of

Op de website “the true size of” kan je de landen met elkaar vergelijken op ware grootte. Typ de naam van het land in dat je wilt vergelijken met andere landen. De contour van het betreffende land komt tevoorschijn. Sleep het land over de land(en) die je wilt vergelijken.

Klik op de onderstaande link om aan de slag te gaan

The true size of

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star