Topografie

Download via de onderstaande link het topografie oefenboekje. In het boekje staan voorbeeld opdrachten die je kunt maken om de topografie van Nederland te oefenen. De opdrachten zijn uiteraard ook toepasbaar op andere gebieden.

Topografie oefenboekje

 

Het KNAG heeft een website gemaakt voor VMBO-leerlingen om de topografie van het eindexamen te oefenen. Klik op de onderstaande link om naar website te gaan.

Topografie VMBO

Via de onderstaande link kom je op de webpagina van topomania. In het spel zijn alle toponiemen uit het lesboekje topografie klas 1 verwerkt met dank aan een medeleerling.

Topomania topografie Nederland

Via de onderstaande link kom je op de webpagina van topomania. In het spel zijn alle toponiemen uit het lesboekje Islamitische wereld klas 1 verwerkt met dank aan een medeleerling.

Topomania Islamitische wereld

 

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star